Reading: Svært barn har mange navne

Svært barn har mange navne by Camilla Louise Johnson

My rating: 1 of 5 stars


Altså, jeg husker hende godt da hun var Lydia – jeg har mødt hende flere gange, hvor jeg i hendes optik var fjenden, en af de der vrede unge mennesker fra Jagtvej. Jeg ville have haft total respekt for denne fortælling, som på mange planer er skræmmende og frygtelig, og en usikkerhed som jeg selv kender til. Men jeg tabte illusionen om troværdigheden var da hun beskrev en situation som jeg personligt var en del af, og hendes beskrivelse som er fremført som fakta – passer simpelthen ikke, det er aldrig sket. Hvilket så får mig til at overveje hvor meget andet der er opspind for dramatisk effekt. Eller om det er der narrativ som har eksisteret i kirken og det derfor er blevet den kollektive opfattelse og hun derfor husker det gennem et filter, det skal jeg ikke kunne sige – men det gør mig simpelthen så skide skuffet. Jeg ved at forfatteren senere har været med til at skabe et exit program for folk fanget i sekteriske grupper, hvilket jeg har alt mulig respekt for.
Jeg har mødt mange af de mennesker hun skriver om, som Ruth og Christina, jeg har set den kulde der kommer fra begge – og hørt det religiøse vanvid der kommer fra deres munde. Det var svært at tage seriøst dengang som nu, men jeg er ikke et sekund i tvivl om at Ruth er en farlig kvinde, en mester manipulator.
Så tak til forfatteren for at sætte fokus på hjernevask og skadelige sekter, og fortsæt endeligt dit gode arbejde, du er uden tvivl en dygtig mentor med meget erfaring, men forfatter blir du aldrig, sorry not sorry.


[I remember her from she was Lydia – I met her on several occations where I, in her world were the enemy – one of those angry young people from Jagtvej. I would have had nothing but respect for this story, which is super unnerving and scary on many levels. But I lost the illusion of credability when she described a situation where I was there in person, and her account in regards to what was facts – is simply not true, it never happened that way. Which in turn makes me wonder how much of her tale is just that, a tale spun for readers. Or if it was the narrative which existed within the church and therefore she remebers it through that filter of brainwashing, I don’t know – but it is very disappointing. I know the author later was the driving force behing making a Danish exit program for people caught up in cults, and I do respect that.

I met many of the people she describes in her book, like Ruth and Christina, and I have felt the cold from them both, and I have heard their religious nonsense. It was as difficult to take seriously back then as it is now, but there is no doubt in my mind that Ruth is a dangerous woman, a master manipulator. So thank you to the author for making aware of the brainwashing going on inside the Danish cults, and please do continue the good work of helping -I am sure you are a good mentor with lots of experience – But you will never be an author, sorry not sorry.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s